การใช้งาน eduroam ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


สำหรับสมาชิกเครือข่ายผู้มาเยือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WIFI ภายใต้ชื่อ eduroamสำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย WIFI ภายใต้ชื่อ PCRU-WiFi


การใช้งานระบบ eduroam

นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อไปยังสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิกเครือข่ายหากพบ WIFI ชื่อ eduroam ทั้งในและนอกประเทศ สามารถ Login เข้าใช้งาน WIFI ได้ฟรีโดย เลือกเชื่อมต่อ WIFI ที่ชื่อ eduroam เท่านั้น


ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อการเข้าใช้งาน

สำหรับการเข้าใช้งาน eduroam นั้น ให้ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย แต่ในช่องสำหรับใส่ชื่อนั้น ต้องใส่ @pcru.ac.th ต่อท้าย Username ดังตัวอย่างนี้

เช่นรหัส Login เข้าอินเทอร์เน็ตเป็น
  • Username : 999999
  • Password : 1234

การใส่รหัส eduroam ทำดังนี้
  • Username : 999999@pcru.ac.th
  • Password : 1234

สำหรับเครื่อง Android กรอกชื่อและรหัสผ่านตามตัวอย่างนี้

สำหรับเครื่อง ios กรอกชื่อและรหัสผ่านตามตัวอย่างนี้