การใช้งาน eduroam สำหรับนิสิต และบุคลากรเมื่อเดินทางไปสถาบันอื่น

สถาบันที่ให้บริการ eduroam ในประเทศไทย

  • สถานศึกษาในประเทศไทยที่สามารถใช้งาน eduroam ได้
  • เว็บไซต์ผู้ประสานงานในระดับภูมิภาค

  • สหรัฐอเมริกา (eduroam-us)
  • แคนนาดา (eduroam-ca)
  • ยุโรป (terena)
  • เว็บไซต์ผู้ประสานงานในเอเชียแปซิฟิก

  • ออสเตรเลียและนิวซีแลน (AARNET)
  • ญีปุ่น (eduroam-jp)
  • ฮ่องกง (eduroam-hk)
  • ไต้หวัน (eduroam-tw)