eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

eduroam คืออะไร

ระบบ eduroam เป็นบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบข้ามเขต คือสามารถนำชื่อและรหัสผ่านอินเทอร์เน็ตภายในหน่วยงานของท่าน ไปใช้ยังสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam โดยระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam


การใช้งาน eduroam สำหรับนิสิตและบุคลากรเมื่อไปเยือนสถาบันอื่น

นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้จากสถาบันที่เข้าร่วม โดยมีรายชื่อตามเว็บไซต์นี้ รายชื่อสมาชิกเครือข่าย eduroam

สมัครใช้งาน eduroam

หรือ สมัครได้ที่หน้าการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย ที่ป้าย eduroam ตามรูปตัวอย่างด้านล่างนี้